Általános Feltételek

Az Ellátótér Próbaterem és Zenészellátó üzemeltetője az Ellátótér Egyesület.

Próbaterem foglalása

Az oldalra látogató regisztráció nélkül tudja leadni teremfoglalási időpont igényét a rendszerben.
A felhasználó a kötelező adatok megadását követően (időpont,kapcsolattartó neve,e-mail címe és telefonszáma) a Foglalás elküldése gombra kattintva automatikusan lefoglalja a kiválasztott időpontban a kiválasztott termet.
A felhasználónak az első foglalást követően következő alkalommal elegendő megadnia egyetlen azonosító adatát, az egyéb adatokat kitölti a rendszer.
A foglalás elküldésével a felhasználó tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik a lefoglalt terem és időintervallum alapján.

Foglalás lemondása

A felhasználó fizetési kötelettsége alól az alábbi esetekben kaphat felmentést:
Az első foglaláskor kapott e-mailben található azonosítók (felhasználói név, ideiglenes jelszó) alapján belép a rendszerbe és törli a foglalást, amennyiben a foglalás időpontja a tárgynaptól (00:00) számított 72 órán kívül esedékes.
A weblapon elhelyezett Chat felületen felveszi a munkatársunkkal a kapcsolatot, és vis major esetekben, méltányossági alapon kéri a foglalása törlését. Fontos, hogy valóban nyomós okra hivatkozva teszünk csak kivételt, megbetegedés, forgalomból adódó késés nem számít annak.
Ha a felhasználó a lefoglalt időpontban nem jelenik meg, a fizetési kötelezettségét az Ellátótér Egyesület bankszámla számára utalva is teljesítheti, amennyiben erre nincs lehetőség, a lehető leggyorsabban teljesítenie kell egyéb módon a fizetési kötelezettségét.

Egyesületi Pártoló Tag

A Foglalás gomb megnyomásával a felhasználó elfogadja és betartja az Ellátótér Egyesület Alapszabályát, valamint tudomásul veszi, hogy az Ellátótér Egyesület Pártoló Tagjává válik.
Kivonat az Ellátótér Egyesület hatályos Alapszabályának Pártoló Tagjairól szóló részéről:

Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A tagfelvétel online űrlap kitöltésével, vagy írásos felvételi kérelem alapján történik. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval. Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását.

Adatvédelem

A foglaláskor megadott adatokat adatbázisban tároljuk.
A jelszavakat titkosítva tároljuk.
Az adatokat 3. személynek nem adjuk át.
Az Ellátótér Egyesület fenntartja a jogot, hogy a megadott e-mail címre az Ellátótér Egyesületet érintő ügyekben információt küldjön.
A felhasználó első regisztrációt követően e-mailben megkapott azonosító adatokkal való belépése után a server session-be tárolja titkosított kulcsként a felhasználói információkat. Ezeket kijelentkezésig a server tárolja. Kijelentkezéskor törlődik a session.